Polski frontend

Frontlive.pl by Olaf Sulich

CSS Houdini - przyszłość CSSa czy niepotrzebna nowość?

CSS Houdini to zbiór API, udostępnionych przez przeglądarkę, dzięki którym, mamy bezpośredni dostęp do drzewka CSSOM(CSS Object Model). Pozwala nam to rozszerzać CSSa o nowe…