Polski frontend

overment YouTube

Constructor w JavaScript | overment

Constructor to funkcja wywoływana z pomocą słowa kluczowego "new". Jej rolą jest stworzenie nowego obiektu / instancji klasy. W tym filmie wyjaśniam składnię ES6 Classes oraz tłumaczę działanie i zachowanie konstruktora, zwracając uwagę na problemy, które może generować ich wykorzystanie. ----- Moje kursy znajdziesz na eduweb.pl https://overment.com/premium Digital Garden: https://brain.overment.com/ Composition Over Inheritance: https://www.youtube.com/watch?v=E_BRt_fqaeA Factory Functions: https://www.youtube.com/watch?v=K2hSGD5uy_s