Polski frontend

Comandeer’s blog

ConfrontJS 2023

To już praktycznie tradycja! W tym roku także objąłem patronatem konferencję ConfrontJS.