Polski frontend

koduje YouTube

Comandeer: Dostępność - po co? Na co? Dlaczego?

Zobaczcie, jakie dobre praktyki dotyczące dostępności ma dla was Comandeer tym razem :)