Polski frontend

Kody, triki, sztuczki

Ciekawy styl listy z użyciem wyłącznie css

Dlaczego ciekawy zapytacie, a no dla tego że z zachowaniem hierarchii zaznaczania elementów. Zaczynamy od html, prosta budowa więc nie ma co tłumaczyć. Zwykłe UL a w nim następne UL 😉 Oczywiście mozliwość zagnieżdżenia wielu ul. <ul> <li><a href="#">onion, chopped</a> <ul> <li><a href="#">tomato, chopped</a></li> <li><a href="#">cloves garlic, chopped, or more to taste</a></li> <li><a href="#">tablespoons olive […]