Polski frontend

FSGeek blog

Baza danych z potężnymi możliwościami - Neo4j

Najczęściej korzystamy z baz relacyjnych np.: mySQL, Mariadb czy PostgreSQL. Potem są dokumentowe np.: Mongo i klucz-wartość np.: Redis. I na tym kończy się zazwyczaj znajomość baz danych. A są jeszcze bazy grafowe np.: Neo4j, które dają nam ogromne możliwości przy niektórych zastosowaniach.