Polski frontend

Głównie JavaScript

Asynchroniczność cz. 2: Async/Await

Asynchroniczność cz. 2: Async/Await

Async/Await to dwa nowe słowa kluczowe dodane do języka JavaScript w wersji ES8 (inna nazwa to ES2017), które ułatwiają pisanie funkcji, które operują na obietnicach (ang. promises). Czyli służą do tworzenia funkcji asynchronicznych.

Kliknij aby zobaczyć cały artykuł