Polski frontend

Comandeer’s blog

async/await w ES3

Sensowne narzędzia do obsługi asynchroniczności pojawiły się w JavaScripcie stosunkowo późno, bo dopiero w ES6. W jednej z późniejszych wersji pojawiła się też składnia async/await. Niemniej przy odrobinie wyobraźni można namiastkę tej składni stworzyć w starym, dobrym ES3.