Polski frontend

Wojciech Szućko

Angular – Enkapsulacja styli

Nadpisywanie styli podczas pisania aplikacji webowych to problem, z którym spotkał się nie jeden początkujący jak i doświadczony programista. Jak to się dzieje, że style w Angularze nie kolidują ze sobą? Jest to możliwe dzięki ich odpowiedniej enkapsulacji. Czym jest enkapsulacja? Enkapsulacja (inaczej hermetyzacja) polega na ukrywaniu danych – w tym przypadku styli w obrębie danego komponentu tak, aby nie były one dostępne na zewnątrz niego. Jak to działa? Dekorator Component w obiekcie konfiguracyjnym (obiekt, który podajemy jako argument) przyjmuje pole o nazwie encapsulation typu ViewEncapsulation. ViewEncapsulation W enumie mamy do wyboru 4 wartości: Emulated, None, ShadowDom i Native (wychodzący…

Artykuł Angular – Enkapsulacja styli pochodzi z serwisu Wojciech Szućko.