Polski frontend

FSGeek blog

Algorytm kmeans bez bibliotek. Zobacz jakie to proste!

Algorytm k-means jest jednym z podstawowych algorytmów uczenia nienadzorowanego. Należy do algorytmów analizy skupień (inaczej grupowania, klasteryzacji) i pozwala na podzielenie elementów na określoną ilość klas ze względu na podobieństwo. Jest on na tyle prosty, że warto go własnoręcznie zaimplementować.