Polski frontend

Comandeer’s blog

Aktualna data bez daty

Dzisiaj na Facebooku ktoś zadał ciekawe pytanie: jak w JS wyświetlić aktualną datę i czas, nie używając Date ani nie pobierając czasu z żadnego zewnętrznego źródła (nawet input[type=datetime-local])? Przyjrzyjmy się zatem, jak to zrobić!