Polski frontend

webroad.pl

Aktualizacja PHP dla Composera w PLESK

Krótko o tym, jak szybko podmienić wersję PHP widoczną domyślnie dla Composera na serwerze, którego obsługuje system PLESK. Po świeżej instalacji aktywna jest stara wersja 5.6 (o zgrozo…). Używamy polecenia: [crayon-5f6f658227858422023569/] Od tej pory polecenia instalacji lub aktualizacji zależności… [crayon-5f6f658227865677715456/] … uruchomią się w wybranej przez nas wersji, np. PHP 7.4.