Polski frontend

Vived

7 Powodów dlaczego pozbyliśmy* się Service Workera

Service Worker zawiódł nasze oczekiwania i w końcu pozbyliśmy się go z naszej aplikacji. Krok co najmniej radykalny, ale mieliśmy ku niemu kilka powodów.